అక్రమ నివాసదారులకు జూలై నెలాఖరే చివరి గడువు

గువహటి: 2003 చట్టంలోని 5వ నిబంధన ప్రకారం విదేశాల నుంచి వచ్చి అస్సాంలో నివసిస్తున్న వారిని అక్రమ నివాసం ఉంటున్న వారిగా గుర్తించి వారిని తిరిగి పంపించేందుకు

Read more