కరెంటు బిల్లు తగ్గించుకోండిలా..

కరెంటు బిల్లు తగ్గించుకోండిలా.. ఒకే ఇంట్లో ప్రతి పది సంవత్సరాలకు కరెంటు వినియోగం రెండు నుంచి మూడు రెట్లు పెరుగుతోంది. ఫ్రిజ్‌ నిర్వహణకయ్యే కరెంటు వినియోగంలో ఎక్కువశాతం

Read more