తెలంగాణ రెవెన్యూలో సంస్కరణల విప్లవం

హబుల్‌: గతవారం రోజులపై టెలిస్కోప్‌ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెవెన్యూ శాఖలో విప్లవాత్మక సంస్కరణలు చేపట్టింది.1985 సంవత్సరంలో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీ రామా రావు చేపట్టిన సంస్కరణల

Read more