రెఫరెండం 2020 బోగస్‌ వ్యవహారం

అమెరికాలోని భారత రాయబారి హర్షవర్ధన్‌ ష్రింగ్లా న్యూఢిల్లీ: ఖలిస్థాన్‌ ఒక ముగిసిన అంశమని దానికోసం కొందరు ఉగ్రవాదచర్యలకు పూనుకుంటున్నారని అమెరికాలోని భారతరాయబారి హర్షవర్ధన్‌ ష్రింగ్లా అన్నారు. ఇది

Read more