ఫేస్ బుక్ పేరు మారుతోంది?..పరిశీలనలో కొత్త పేర్లు

ఈ నెల 28న జుకర్ బర్గ్ ప్రకటించే అవకాశంపరిశీలనలో ‘హొరైజన్’, ‘హొరైజన్ వరల్డ్స్’ అనే పేర్లు న్యూఢిల్లీ: ఫేస్ బుక్.. నేటి తరానికి పరిచయం అక్కర్లేని పేరు.

Read more