రియల్‌ చట్టం అమలులో ఊగిసలాట

రియల్‌ చట్టం అమలులో ఊగిసలాట ఇళ్లు, ప్లాట్లు కొనుగోలులో ఎటువంటి మోసాలు అక్ర మాలు జరగకుండా ఉండడానికి కొనుగోలు దారులకు రక్షణ కల్పించడానికి కేంద్రప్రభుత్వం రియల్‌ ఎస్టేట్‌

Read more