రాజధాని రైతుల దీక్షా శిబిరంలో చంద్రబాబు

ఏసు ప్రభువుపై జగన్ కు నమ్మకం ఉంటే అమరావతిని కొనసాగించాలని హితవు రాయపూడి: టిడిపి అధినేత చంద్రబాబు రాయపూడిలో ఏర్పాటు చేసిన దీక్షాశిరాన్ని సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా

Read more