రాయల చెరువు ఏ క్షణమైనా తెగిపోనుందా..?

రాయలచెరువు ఏ క్షణమైనా తెగిపోయే అవకాశం ఉండడం గ్రామస్థులు భయాందోళనలో ఉన్నారు. అనుపల్లి నుంచి వరద ప్రవాహం ఎక్కువగా రావడం.. తూముల ద్వారా అవుట్ ఫ్లో తక్కువగా

Read more