పిల్లలు ఇష్టపడేలా ఇడ్లీలు

రుచి పిల్లలు ఇష్టపడేలా ఇడ్లీలు దక్షిణాది టిఫిన్‌ అంటే ముందుగా గుర్తొచ్చేది ఇడ్లీయే. ఉదయాన్నే వేడివేడి ఇడ్లీలు చట్నీతో/ కారప్పొడితో/ సాంబారుతో ఎలా ఆరగించినా జిహ్వకు సంతృప్తే.

Read more