100 కోట్ల డాలర్ల నిధులు సమీకరిస్తాం

ఎస్‌బ్యాంకు సిఇఒ రవ్‌నీత్‌గిల్‌ న్యూఢిల్లీ: ఎస్‌బ్యాంకు కొత్తగా సిఇఒ ఎండిగా నియమితులయిన రవ్‌నీత్‌గిల్‌ వందకోట్ల డాలర్ల రూపంలో వాటా విక్రయాలనుంచి సమీకరించాలని నిర్ణయించారు. పెట్టుబడుల సమీకరనలో భ్యాంకు

Read more