‘జనసేన’లోకి ‘రావెల’

‘జనసేన’లోకి ‘రావెల’ విజయవాడ: రాజ్యాంగ పరిరక్షణకు ప్రతి ఒక్కరు నడుంబిగించాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందని జనసేన అధినేత పవన్‌ కళ్యాణ్‌ పిలుపునిచ్చారు. దీనికోసం అన్నికులాలు ఈ సమయంలో బాధ్యతగా

Read more