హస్తినలో దసరా కోలాహలం

హస్తినలో దసరా కోలాహలం న్యూఢిల్లీ: దసరా పండక్కి ఢిల్లీలో ఎక్కడలేని కోలాహలం కన్పిస్తోంది. ప్రధానంగా రావణాసుడి బొమ్మల విక్రయాలు జోరందుకున్నాయి. దసరాపండిక్కి ఢిల్లీలో రావరణాసుడి బొమ్మలను దహనంచేస్తారు.

Read more