అస్సాంలో ఎలుక మాంసానికి భలే గిరాకీ!

కుమారికటా(అస్సాం): తాజాగా పంటపొలాల్లో పట్టితెచ్చాం. తాజా ఎలుకలు వీటి మాంసం భలేరుచి అంటూ అస్సాంలోని కుమారికట మార్కెట్‌లో మహాజోరుగా ఎలుకలను అమ్ముతున్నారు. వీటిని ఉడకబెట్టి కొన్ని, తోలుతీసినవి

Read more