ముత్యాల ముగ్గు

ముత్యాల ముగ్గు కనులకింపైన రంగుల్ని అందంగా మార్చితే అది రంగుల మాలికవ్ఞతుంది. ముంగిట్లో రంగవల్లిక అవ్ఞతుంది. వచ్చే నెలలో రానున్న సంక్రాంతి సందర్భంగా ముచ్చటగొలిపే ముగ్గులకు ‘చెలి

Read more