ఇంట్లోనే ప్రార్ధనలు చేసుకోండి

మత పెద్ద గ్రాండ్‌ ముఫ్తీ షేక్‌ అబ్దుల్లాజీజ్‌ అల్‌ షేక్‌ వెల్లడి రియాద్‌: వచ్చే వారం నుంచి రంజాన్‌ ఉపవాస దీక్షలు ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో ప్రతి

Read more

చైనాలో రంజాన్‌ ఉసవాస దీక్షలపై నిషేధం!

చైనా: రంజాన్‌ మాసం అంటే ముస్లింలకు పవిత్రమైనది. ఈ సమయంలో వారంతా ఉపవాసదీక్ష చేస్తారు. ఇలాంటి పవిత్ర మాసంలో చైనా అక్కడి ముస్లింలపై కఠిన నిర్ణయం తీసుకుంది.

Read more