‘రామోజీలో నేటి నుంచి ‘ఇండీవుడ్‌ కార్నివాల్‌

‘రామోజీలో నేటి నుంచి ‘ఇండీవుడ్‌ కార్నివాల్‌ హైదరాబాద్‌: ఇక్కడ రామోజీ ఫిలింసిటీలో ఇవాల్టి నుంచి ‘ఇండీవుడ్‌ కార్నివాల్‌ వేడుకలు నిర్వహించనున్నారు. 4రోజులపాటు జరిగే ఈ వేడుకలను తెలంగాణ

Read more