శశిథరూర్‌కు ఇంగ్లిష్‌ పాఠాలు చెప్పిన కేంద్రమంత్రి

డిక్షనరీ శశిథరూర్ ట్వీట్ లో అక్షర దోషాలు.. కేంద్ర మంత్రి రుసరుసలు. న్యూఢిల్లీ: శశిథరూర్ ను ‘డిక్షనరీ’ అని పిలుస్తుంటారు. కొత్త కొత్త పదాలను పరిచయం చేస్తూ

Read more