ప్రజల్లో సంతృప్తి స్థాయి పెరిగేలా పనిచేయాలి

ప్రజల్లో సంతృప్తి స్థాయి పెరిగేలా అధికారులు పనిచేయాలి సమాచార, పౌర సంబంధాల శాఖ సెక్రటరీ బి.రామాంజనేయులు Amaravati:  ప్రజల్లో సంతృప్తి స్థాయి పెరిగేలా ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలను కిందిస్థాయి

Read more