నదిలోకి పడిపోయిన పాటలీపుత్ర ఎంపి

వరద బాధితులను పరామర్శించేందుకు వెళ్తుండగా ఘటన పాట్నా: వరదలో చిక్కుకుని నానా ఇబ్బందులు పడుతున్న బాధితులను పరామర్శించి వారి క్షేమ సమాచారాలను తెలుసుకునేందుకు బయలుదేరిన ఎంపీ తానే

Read more