శిక్షలు వెంటనే అమలు చేయాలి

ప్రజావాక్కు శిక్షలు వెంటనే అమలు చేయాలి: -ఎం.కనకదుర్గ,తెనాలి,గుంటూరుజిల్లా పన్నెండేళ్ల లోపు బాలికలపై లైంగిక దాడులకు పాల్పడే కీచ కులను ఉరిశిక్ష,16 సంవత్సరాలలోపు, ఆ వయస్సు పైబడిన బాలికలు,

Read more