పవన్‌ కళ్యాణ్‌కు జోడీగా ?

పవన్‌ కళ్యాణ్‌కు జోడీగా ? ప్రస్తుతం త్రివిక్రమ్‌తో సినిమా చేస్తున్న పవన్‌ కళ్యాణ్‌ తర్వాత రెండు సినిమాల్ని చేయాల్సి ఉంది. వాటిలో ఒకటి ఆర్టీనీసన్‌తో కాగా మరొకటి

Read more