రకుల్ తో ‘ఎన్టీఆర్’ ఆకు చాటు పిందె తడిసె!

‘ఎన్టీఆర్’ చిత్రంలో శ్రీదేవి పాత్ర కోసం రకుల్ ఎంపిక అయ్యిందని – ఆమె డేట్లు కూడా ఇవ్వడం జరిగిందని – త్వరలోనే రకుల్ మరియు బాలకృష్ణలపై చిత్రీకరణ

Read more