కెనరాబ్యాంకులో పెరిగిన డిజిటల్‌ లావాదేవీలు

కెనరాబ్యాంకులో పెరిగిన డిజిటల్‌ లావాదేవీలు బెంగళూరు, జూలై 17: పెద్దనోట్ల రద్దు తర్వాత నుంచి ప్రభుత్వరంగంలోని కెనరాబ్యాంకు డిజిటల్‌ చెల్లింపుల విధానాలను అన్ని స్థాయిల్లో అమలుచేస్తోంది. డిజిటల్‌కార్యాచరణ

Read more