నగ్రోటాలో రాజీవ్‌ విగ్రహావిష్కరణ

నగ్రోటాలో రాజీవ్‌ విగ్రహావిష్కరణ నగ్రోటా (హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌): మాజీ ప్రధాని రాజీవ్‌గాంధీ విగ్రహాన్ని నగ్రోటాలో కాంగ్రెస్‌ ఉపాధ్యక్షుడు రాహుల్‌ గాంధీ ఆవిష్కరించారు.

Read more