రాజస్థాన్‌ రగడ బలపరీక్షతో ముగుస్తుందా?

ఫిరాయింపుల రాజకీయాలు తొమ్మిది వందల యాభైఎనిమిదిలో కేరళ రాష్ట్ర కాంగ్రె సేతర కమ్యూనిస్టు ప్రభుత్వాన్ని పడగొట్టడం నుంచి మొదలుపెట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఎన్టీఆర్‌ ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేసిన ప్పటి

Read more