జక్కన్న డ్రీమ్‌ ప్రాజెక్టు

జక్కన్న డ్రీమ్‌ ప్రాజెక్టు తెలుగు సినిమాను ప్రపంచస్తాయికి తీసుకెళ్లిన ఘనత దర్శకుడు రాజమౌళికి దక్కింది.. సినిమాను సినిమాగా తీయటం కంటే కూడ ఒక తపస్సు మాదిరి చేయటం

Read more