శ్రీవారిని ద‌ర్శించుకున్న మాజీ శ్రీలంక అధ్య‌క్షుడు

తిరుమల: తిరుమల శ్రీవారిని శ్రీలంక మాజీ అధ్యక్షుడు మహేంద రాజపక్సే దర్శించుకున్నారు. ఇవాళ ఉదయం నైవేద్య విరామ సమయంలో ఆయన స్వామి వారిని దర్శించుకోని మ్రొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.

Read more