కనువిందు చేస్తున్న ప్రవరనదీ జలపాతం

కనువిందు చేస్తున్న ప్రవరనదీ జలపాతం భారతదేశంలో అతిపెద్ద జలపాతాల్లో మూడవది అయిన రంధా జల పాతం మహారాష్ట్రలోని అహ్మద్‌ నగర్‌ వద్ద బండార్‌దర ప్రాంతంలో ఉంది. ఎత్తైనకొండల్లో,

Read more