పాడేరు మన్యంలో అకాల వర్షం

విశాఖ: పాడేరు మన్యంలో నేడు ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షం కురిసింది. ఒక్క ఉదుటున ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షం రావడంతో అరకు,పాడేరులలో చెట్లు నేలకొరిగాయి. అదే విధంగా

Read more