మిడ్‌మానేరుకు ఎన్‌ఆర్‌డిఎఫ్‌ బృందం

మిడ్‌మానేరుకు ఎన్‌ఆర్‌డిఎఫ్‌ బృందం హైదరాబాద్‌: లోయర్‌ మానేరు నుంచి అధఙకారులు నీటిని దిగువకు సరఫరాచేశారు.. ప్రాజెక్టుకు వరద ప్రవాహనం కొనసాగుతూ ఉండటంతో అధికారులు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు..

Read more