రైల్వేలతో ఓలా టైఅప్‌

హైదరాబాద్‌: రైల్వే ప్రయాణికులకు నిరంతర కనెక్టివిటీ సౌలభ్యం అందించుట కోసం భారతదేశం యొక్క ప్రముఖ, అతిపెద్ద రైడ్‌-షేరింగ్‌ కంపెనీలలో ఒకటి అయిన ఓలాభారతీయ రైల్వేలతోౖప్రత్యేక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించింది.

Read more