రైల్వేకోడూరు కోటలో పాగా ఎవరిది…?

11వ నియోజక వర్గంగా రైల్వేకోడూరు 2009 వరకు జిల్లాలో ఏకైక ఎస్సీ నియోజక వర్గం కడప: కడప జిల్లాలో రైల్వేకోడూరు నియోజక వర్గం 1962లో ఏర్పడింది. జిల్లాలో

Read more