తిరుమల బాలాజీని దర్శించుకున్న కెన్యా మాజీ ప్రధాని

తిరుమల: తిరుమల బాలాజీని కెన్యా మాజీ ప్రధాని రైలా ఒడింగా దర్శించుకున్నారు. ఇవాళ ఉదయం విఐపి విరామ సమయంలో రైలా ఒడింగా కుటుంబ సమేతంగా దర్శించుకొని మొక్కులు

Read more