రేపు భారత్, నేపాల్ మధ్య రైలు సర్వీసులు ప్రారంభం

జై నగర్ నుంచి కుర్తా వరకు మార్గం అందుబాటులోకిరేపు ప్రారంభించనున్న ఇరుదేశాల ప్రధానులు న్యూఢిల్లీ : భారత్, నేపాల్ మధ్య రైలు సర్వీసులు మొదలవుతున్నాయి. బీహార్ లోని

Read more