విత్తన ఉద్యమకారులు

జీవన వికాసం రైతులు బాగుంటేనే ప్రజలు బాగుంటారు. వ్యవసాయం సక్రమంగా సాగినంతకాలం దేశానికి ఆహార కొరత వ్ఞండదు. కానీ నకిలీవిత్తనాలు రైతుల్ని అతలాకుతలం చేస్తున్నది. చేతికొచ్చిన పంట

Read more