వరంగల్ కాకతీయ వైద్య కళాశాలలో ర్యాగింగ్ కలకలం

ర్యాగింగ్ భూతం మరోసారి తెరపైకి వచ్చింది. ఎక్కడ కూడా ర్యాగింగ్ అనే పదం వినిపించకూడదని ప్రభుత్వాలు చెపుతుంటే..కొన్ని కళాశాలలో మాత్రం సీనియర్లు , జూనియర్ల ఫై ర్యాగింగ్

Read more