భారత్కు చేరిన చివరి 36వ రఫేల్ యుద్ద విమానం

న్యూఢిల్లీః 36వ రఫేల్ యుద్ద విమానం భారత్కు చేరుకుంది. ఫ్రాన్స్ నుంచి బయలుదేరిన 36వ ఎయిర్ క్లాఫ్ట్ యూఏఈలో ఇంధనం నింపుకుని భారత్ లో దిగింది. సుధీర్ఘ

Read more