పనితీరు బాగాలేదని ఐదుగురు పోలీసు అధికారులను లాకప్ లో ఉంచిన ఎస్పీ

సాధారణంగా కింద స్థాయి అధికారులు సరిగా పనిచేయకపోతే హెచ్చరించడం ..కొన్ని రోజుల పాటు విధుల నుండి తొలగించడం చేస్తుంటారు. కానీ ఇక్కడ ఓ ఎస్పీ మాత్రం తన

Read more