జనసేన సిసిపిఏ ఛైర్మన్‌గా పులిశేఖర్‌

హైదరాబాద్‌: ఈ రోజు ఉదయం హైదరాబాద్‌లోని జనసేన కార్యాలయంలో నిర్వహించిన ఓ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్‌ సిసిపిఏ ఛైర్మన్‌గా పులిశేఖర్‌ను నియమించారు. పార్టీలోని కమిటీల

Read more