తీవ్రతను బట్టే చికిత్సల ఎంపిక

మానసిక సమస్యలు – పరిష్కారం వృద్ధాప్యంలో పాత గాయాలు, నొప్పులు తిరగబెడతాయంటారు పెద్దలు. బాల్యంలో లేదా యవ్వనంలో జరిగిన ప్రమాదాల వల్ల శరీరంలో దెబ్బతిని, చికిత్సతో బాగైన

Read more

అత్త, ఆడపడుచుతోనే సమస్య అంతా!

‘మనస్విని’ మానసిక సమస్యలకు పరిష్కారం మీరు తప్పక విజ్ఞ్ఞత నేర్చుకోవాలి. జీవననైపుణ్యాలు నేర్చుకోవాలి. సానుకూలంగా ఉండటం నేర్చుకోవాలి. అప్పుడు తప్పక ఈ సమస్యల నుండి బయటపడగలరు. ఏ

Read more