ప్రియుడి పెళ్లిలో హల్చల్ చేసిన ప్రేమికురాలు

ప్రేమించినవాడు మరో పెళ్లి చేసుకుంటున్నాడని తెలిసి కోపం తో ఆ పెళ్లి ని అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేసింది ప్రేమించిన యువతీ..యువతీ అడ్డుకొనే ప్రయత్నం చేయడం తో ప్రియుడు

Read more