జైలులాంటి విల్లాలో ప్రిన్సెస్‌ లతీఫా

దుబాయ్: దుబాయ్ రాజు షేక్ మహమ్మద్ బిన్ రషీద్ అల్ మక్తూమ్ కూతురు షేక్ లతీఫా 2018లో దుబాయి నుంచి విదేశాలకు పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించిన విషయం తెలిసిందే.

Read more