మళ్లీ తెలంగాణలో ఎన్నికల సందడి

ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘాలకు ఎన్నికలు హైదరాబాద్‌: మరోసారి తెలంగాణలో ఎన్నికల సందడి నెలకొంది. నాలుగు రోజుల్లో ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘాలకు ఎన్నికలు నిర్వహించేలా నోటిఫికేషన్

Read more