మధుమేహం నివారణకు ఫలం బొప్పాయి

బొప్పాలో అందరికీ అందుబాటులో ఉండే పండ్లలో బొప్పాయి ఒకటి. రోజూ ఒక చిన్న కప్పు బొప్పాయి ముక్కల్ని తింటే ఎన్నో పోషకాలు శరీరానికి అందుతాయి. బొప్పాయిలో ఉండే

Read more