ఇల్లే లేని వ్యక్తిని, ఇంటికి వెళ్లిపోమని అనడంలో అర్థమూ లేదుః రణిల్ విక్రమసింఘే

నా ఇంటిని తగలెట్టారు, ఎక్కడికి వెళ్లమంటారు..నిరసనకారులపై శ్రీలంక అధ్యక్షుడి అసహనం కోలంబోః శ్రీలంక అధ్యక్షుడిగా రణిల్ విక్రమసింఘే బాధ్యతలు చేపట్టిన నాటి నుంచి ప్రజల్లో తీవ్ర వ్యతిరేకత

Read more