2036 వరకు రష్యాకు పుతినే అధ్యక్షుడు

రాజ్యాంగ సవరణకు భారీగా ప్రజల ఆమోదం రష్యా: వ్లాదిమిర్‌ పుతిన్ రష్యాకు 2036 వరకు తాను అధ్యక్షుడిగా కొనసాగడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నాలు చివరకు ఫలించాయి. 2036 వరకు

Read more