పరీక్షలకు సన్నద్ధమవ్వండి

preparation for exams ఇలాచాలామంది విద్యార్థులు పరీక్షలంటేనే డిప్రెషన్‌, ఆంగ్జైటీ,టెన్షన్‌ ఎమోషన్‌, స్ట్రెస్‌కు లోనవుతూ భయంతో ఉంటారు. వీటివల్ల సామర్థ్యాన్ని దెబ్బతింటుంది. అంతేకాకుండా దీనివల్ల నేర్చుకున్న విషయం

Read more