ప్రసవానంతరం..

సిజేరియన్ ఆపరేషన్‌ అయిన వారు ఎక్కువ సేపు పడుకోకుండా మెల్లగా పక్కకు తిరిగి కూర్చోవడం, లేచి నిలబడడం, నడవడం మంచిది. శరీర కదలికలు ఎంత బాగా ఉంటే

Read more