ప్రజావాక్కు

మద్యాన్ని నిషేధించాలి:- సి.హెచ్‌.సాయిరుత్విక్‌, నల్గొండ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వాలు మద్యపానాన్ని దశలవారీగా అమలు చేస్తామని అధికారం చేపట్టిన తొలినాళ్లలో ఘనంగా ప్రకటించాయి.కాని ఆదిశగా ఎలాంటి ప్రయత్నాలను ఆరంభిం

Read more