త్రిపుర ముఖ్యమంత్రి జనతా దర్బార్‌

Trupura: త్రిపుర ముఖ్యమంత్రి బిప్లబ్‌ కుమార్‌ దేబ్‌ ప్రజా సమస్యలను స్వయంగా తెలుసుకుని పరిష్కరించడం కోసం జనతా దర్బార్‌ నిర్వహించారు. రాష్ట్ర చరిత్రలోనే ఇది తొలిసారిగా జరిగిన

Read more